List duszpasterski Arcybiskupa Dublina
z okazji Dnia Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota - tłumaczenie

 

24 Czerwca 2014

Diarmuid Martin
Arcybiskup Dublina

 

Dzień Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota

6 Lipca 2014

 

Niedziela jest przeznaczona dla nas do refleksji, modlitwy i skupienia naszej uwagi na osobę i życie Mateusza Talbota, ze szczególnym naciskiem na jego ogromną wiarę i to jak żył swoją wiarą w bardzo trudnych czasach w Dublinie.

 

Żyjemy dziś w epoce nałogów może bardziej zaawansowanych niż w czasach Mateusza.

Uzależnienia od substancji takich jak alkohol, narkotyki miękkie lub twarde, leki, hazard, pornografia, Internet, uzależnienie od pracy, awansu zawodowego, seksu, pieniądza i władzy.

 

Mateusz staje przed nami jako radykalny przykład, który demonstruje, że zwykli ludzie mogą robić niezwykłe rzeczy. Jego życie jest świadectwem tego, że ludzie za pomocą Bożej łaski i akceptacji siebie mogą powiedzieć nie temu co prowadzi do uzależnienia lub zachowań uzależniających, a w między czasie nasze wspólnoty muszą nie tracić nadziei kontynuując opiekę nad takimi osobami.

 

Dziś w Ewangelii Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11:28-30). Życie Mateusza Talbota jako robotnika przepełnione uzależnieniem i winą wzrastało za pomocą daru łaski Ducha Świętego do życia łagodnego i pełnego pokory w sercu niech doprowadzi do odpoczynku nasze dusze i do lepszego świata gdzie wszystkie destrukcyjne zachowania dobiegną końca, gdzie ludzie będą żyli w harmonii ciała, umysłu i ducha, w harmonii ze sobą nawzajem oraz z Bogiem.

 

Przykład Mateusza zainspirował wiele instytucji, ruchów i osób na całym świecie dając nadzieję wyzdrowienia dla tych którzy są w stanie zaakceptować swoją słabość i bezsilność. Tacy ludzie są jak kierunkowskazy w naszym świecie kierujące nas na prawdę, że możemy pokonać uzależnienie, wzrosnąć ponad naszą słabość i osiągnąć wielkie rzeczy nawet świętość.

 

Podążając za przykładem Mateusza Talbota można powiedzieć światu, że jest coś więcej w życiu niż „seks, narkotyki i rock & roll”, że jest nadzieja dla każdego złamanego serca i, że dzięki miłości Boga jego królestwo przychodzi do naszych serc, naszych domów i naszego świata. W tym czasie, gdy tak wielu członków naszych wspólnot dotkniętych jest plagą uzależnienia od alkoholu czy innych nadużywanych substancji Bóg wybrał Mateusza by był dla nas wzorem umiarkowania i źródłem siły i wsparcia dla wszystkich którzy cierpią z powodu uzależniania lub uzależniających zachowań.

 

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5:48),  powiedział Chrystus swoim uczniom. Kiedy Mateusz odnalazł trzeźwość jego pragnienie alkoholu zastąpione zostało pragnieniem doskonałości chrześcijańskiej. ­­­

  

+Diarmuid Martin

Arcybiskup Dublinu

 


Oryginał listu w języku angielskim

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot