Broszurki o Mateuszu Talbocie
w Zakładach Karnych w Raciborzu i Jastrzębiu Zdroju

 

 

   Pod koniec sierpnia tego roku do sześciu osadzonych przebywających w Zakładach Karnych w Raciborzu, oraz Jastrzębiu-Zdroju zostały wysłane broszurki z życiorysem Sługi Bożego Mateusz Talbota. Inicjatywa ta zrodziła się u członków Stowarzyszenia „Exodus”, którzy pomyśleli że życie Mateusza będzie dobrym przykładem i nadzieją dla tych pogubionych chłopaków.
   Stowarzyszenie zajmuje się pomocą tym, którzy często przez społeczeństwo są wykluczeni, w których mało kto wierzy i którzy nie rzadko już sami w siebie nie wierzą tj. osobom bezdomnym, uzależnionym, oraz byłym więźniom. Stowarzyszenie powstało 20 stycznia 2016, jednak założyciele Stowarzyszenia zajmują się tego rodzaju pomocą od grudnia 2013. Ich działania polegają na streetworking'u czyli wchodzeniu w naturalne środowisko grup docelowych i podejmowanie następujących działań: nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktu, motywowanie podopiecznych do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów, kierowanie, łączenie ich z placówkami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się specjalistyczną pomocą, towarzyszenie im w załatwianiu różnych spraw umożliwiających poprawę ich sytuacji życiowej. Zimą zaopatrują bezdomnych w ciepłą odzież, koce, oraz wydają ciepłe posiłki. Organizują również dla podopiecznych spotkania, wyjazdy, oraz wspólną rekreacje. W Święta Bożego Narodzenia przygotowują dla nich kolację Wigilijną, a w święta Wielkanocne organizują paczki żywnościowe.Celem Stowarzyszenia jest stworzenie ośrodka będącego miejscem ich czasowego pobytu, w którym będą uczyć się żyć na nowo, aktywizować zawodowo by móc wrócić do życia w społeczeństwie. Patronem Stowarzyszenia jest Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot. Stowarzyszenie działa na terenie miasta Żory.

 

   Dlaczego "Exodus"? Słowo to oznacza wyjście z niewoli (grzechu, nałogu, złych przyzwyczajeń, skłonności itp...) Przejście ze starego do nowego człowieka. Pragniemy, aby to dzieło przyczyniało się do wychodzenia z tej ciemności. I to nie tylko w naszych podopiecznych, ale aby również i w nas samych poprzez służbę i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, dokonywał się exodus.

 

 

 

 

 

Dziękuję Pani Beacie za informacje oraz zdjęcie.

 

 

 

"Przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy"
Czcigodny Sługa Boży Mateusz Talbot